Chiều 12/10, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cùng gần 500 doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh dự.

Bà Ninh Thị Bích Thùy đại diện hội doanh nhân tỉnh Long An phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần nhấn mạnh: “Năm 2018 là năm “bản lề” của giai đoạn 2016 – 2020, chúng ta đã đi qua 3/4 chặng đường của năm 2018 và nửa thời gian thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh nhà tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả quan trọng này, doanh nghiệp, doanh nhân luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Tại cuộc họp mặt, đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2017 đạt bình quân 9,29%, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 10,96%. Điều này cho thấy kinh tế tỉnh giữ được đà tăng trưởng tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Trong 9 tháng năm 2018, Long An có 1.085 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 15.424 tỉ đồng, tăng 7,1% số doanh nghiệp và 23,1% số vốn đăng ký so cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 11.589 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 267.778 tỉ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng khá cao.

Trước những kết quả về tình hình kinh tế – xã hội, hầu hết lực lượng doanh nhân bày tỏ niềm vui, phấn khởi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh thừa lệnh trao Cờ thi đua đến lãnh đạo Công ty Cổ phần thép TVP vì thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2017

Dịp này, Công ty Cổ phần thép TVP (thị trấn Bến Lức) được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2017./.

 

Theo báo Long An