ton-song-01
ton-song-03
ton-song-04
ton-song-05
ton-song-06

TÔN CÁN SÓNG

Công ty Thép TVP có các dây chuyền cán sóng phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu:
– Tôn 5 sóng
– Tôn 9 sóng
– Sóng ngói tây
– Sóng ngói trúc
– Sóng giả ngói
– Tôn Seam Lock
– Tôn Clip Lock
– Sóng vuông
– Sóng tròn

Share :
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
TÔN 5 SÓNG
TÔN 5 SÓNG
TÔN CLIP LOCK
TÔN CLIP LOCK
TÔN 9 SÓNG
TÔN 9 SÓNG
TÔN SÓNG VUÔNG
TÔN SÓNG VUÔNG
TÔN SEAM LOCK
TÔN SEAM LOCK
TÔN SÓNG TRÒN
TÔN SÓNG TRÒN
MÁY CÁN NGÓI TÂY
MÁY CÁN NGÓI TÂY
MÁY CÁN 9 SÓNG
MÁY CÁN 9 SÓNG
MÁY CÁN NGÓI TRÚC
MÁY CÁN NGÓI TRÚC
MÁY CÁN GIẢ NGÓI
MÁY CÁN GIẢ NGÓI