Bên cạnh việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công. Trong những năm qua, thép TVP luôn quan tâm đến việc hỗ trợ cho những sinh viên nghèo hiếu học trong địa bàn tỉnh Long An và TPHCM. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Thép TVP đã trao học bổng cho sinh viên trường Đại Học Luật TPHCM