Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Công ty cổ phần Thép TVP đã vinh dự được nhận giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Phát triển bền vững 2022-2023” do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tích của TVP trong việc phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thép TVP là một trong những doanh nghiệp thép hàng đầu Việt Nam, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 30 năm. Trong suốt quá trình hoạt động, Thép TVP luôn chú trọng đến phát triển bền vững, với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, Thép TVP đã triển khai nhiều hoạt động và chương trình phát triển bền vững, bao gồm:

  • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường.
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên.
  • Đẩy mạnh hoạt động tái chế, giảm thiểu rác thải.
  • Thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Với những nỗ lực này, TVP đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc phát triển bền vững. Cụ thể, TVP đã giảm thiểu 20% lượng khí thải carbon dioxide, 15% lượng nước sử dụng và 10% lượng chất thải rắn. Ngoài ra, công ty Thép TVP cũng đã thực hiện nhiều chương trình trách nhiệm xã hội, như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng khác.

Giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Phát triển bền vững 2022-2023” là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tích của TVP trong việc phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để TVP tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Dưới đây là một số hoạt động cụ thể của TVP trong việc phát triển bền vững:

  • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường:

Thép TVP đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường. Cụ thể, Thép TVP đã nghiên cứu và phát triển thành công các sản phẩm thép xanh, thép thân thiện với môi trường. Các sản phẩm này được sản xuất từ nguyên liệu tái chế, sử dụng ít năng lượng hơn và có hàm lượng carbon thấp hơn.

  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên:

Thép TVP đã tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Cụ thể, TVP đã đầu tư vào các dây chuyền sản xuất hiện đại, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Ngoài ra, TVP cũng đã áp dụng các công nghệ mới để giảm thiểu chất thải và ô nhiễm môi trường.

  • Đẩy mạnh hoạt động tái chế, giảm thiểu rác thải:

Thép TVP đã đẩy mạnh hoạt động tái chế, giảm thiểu rác thải. Cụ thể, Thép TVP đã xây dựng nhà máy tái chế axit, sử dụng axít tái chế để sản xuất sản phẩm. Ngoài ra, Thép TVP cũng đã triển khai các chương trình thu gom và tái chế rác thải.

  • Thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng:

Thép TVP đã thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Cụ thể, Thép TVP đã xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng khác.

Với những nỗ lực và thành tích trong việc phát triển bền vững,Công ty Thép TVP đã trở thành một trong những doanh nghiệp thép hàng đầu Việt Nam, được người tiêu dùng và các đối tác tin tưởng.