Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, giai đoạn 2015-2020, toàn thể công ty Thép TVP hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, tạo được dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước nên đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng II.