Công ty Thép TVP cũng đã đầu tư các dây chuyền cán sóng để phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á