Để đặt hàng trực tiếp tại công ty

Văn phòng ( cổng Quốc Lộ): Số 400, Quốc Lộ 1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cổng sau ( Cổng KCN Phúc Long): Số 400, Quốc Lộ 1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An => Vào cổng Khu Công Nghiệp Phúc Long 300m, nằm bên phải.