BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
KINH DOANH NỘI ĐỊA

HOTLINE

HOTLINE

Ms Trâm: 0983822365

Miền Nam

Miền Nam

Ms Hằng: 0933504008
Ms Quyền: 0911476838
Mr Đạt: 0917242655
Mr Vinh: 0909700572

Miền Bắc

Miền Bắc

Mr Đức: 0986791717
Mr Vinh: 0909700572

Miền Trung

Miền Trung

Mr Thịnh: 0933504006
KINH DOANH XUẤT KHẨU

HOTLINE

HOTLINE

Mr HIẾU: 0903722467
Chairman

Châu Âu

Châu Âu

Mr Nhân: 0902904367

Đông Nam Á

Đông Nam Á

Ms Trâm: 0983622365

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Mr Nhân: 0903722467